I.B pri hrobe VPT

https://photos.app.goo.gl/MqehwkGyBC8aTt9e6

Národný cintorín v našom meste je miestom odpočinku významných osobností slovenského národa. Na podnet vedenia Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine sa študenti I. B spolu s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Kučmovou rozhodli prevziať patronát nad hrobom Viliama Paulinyho-Tótha.

S osobnosťou, ktorej meno nesie škola, sa študenti zoznamujú na prvých vyučovacích hodinách dejepisu. Učitelia ich oboznámia s bohatou históriou mesta a školy. Viliam Pauliny-Tóth zasiahol do života mesta veľmi aktívne v roku 1866, kedy sa do Turčianskeho Svätého Martina presťahoval a zastával funkciu 2. podpredsedu Matice slovenskej.  Jeho bohatá politická, národná, kultúrnoosvetová činnosť pre slovenský národ je pre našich študentov vzorom i príkladom hodným nasledovania. Školský život je úzko spätý s jeho menom, pretože práve on stál na čele patronátu, ktorý sa staral o chod gymnázia v rokoch 1867 – 1875.

Z úcty k osobnosti patróna našej školy študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, dnes úspešne sa rozvíjajúceho a pokračujúceho v tradíciách slovenských gymnázií, prevzali patronát nad hrobom Viliama Paulinyho-Tótha. V krásne jesenné popoludnie 5. októbra 2021 sa vybrali s  pracovným nasadením aj s potrebnými pomôckami na Národný cintorín. Popadané lístie prikrývajúce jeho hrob, ale i hroby jeho príbuzných, vyčistili, zbavili buriny a doplnili peknými kvetmi. Tento deň je výnimočný i tým, že práve pred 102 rokmi bolo znovuotvorené naše gymnázium a odvtedy patrí medzi významné stredné školy v našom meste, kraji i na Slovensku.

Vo svojej dobrovoľníckej práci budú pokračovať študenti gymnázia i v nasledujúcich rokoch. Položili tak základy tradície, do ktorej sa zapoja aj budúci žiaci školy.

 

Mgr. Katarína Kučmová

https://myturiec.sme.sk/c/22774805/gymnazisti-sa-staraju-o-hrob-viliama-paulinyho-totha.html