Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

skolenie lidrov1

https://photos.app.goo.gl/gX2msFqx66X4QLXS9

Členstvo v žiackom parlamente nám často prináša rôzne zaujímavé príležitosti, akou nedávno bolo aj školenie lídrov žiackych školských rád, na ktorom nás reprezentovali naše dve členky - Karin Calíková a Nina Mária Reištetterová.     

Školenie pozostávalo z troch častí, ktoré spolu trvali 60 hodín. Prezenčné časti obsahujúce rozličné bloky s veľkým množstvom tém sa uskutočnili v penzióne Čierna pani v Martine. Dievčatá sa dozvedeli viac o témach, ako sú Efektívna komunikácia, Spätná väzba, Zostavenie a vedenie prezentácie, Legislatíva týkajúca sa školského parlamentu, Definovanie a typológia tímov, Základy SWOT analýzy, Motivácia, Líderstvo, ale i Základy projektového manažmentu. Dištančná časť pozostávala z vytvorenia SWOT analýzy školského parlamentu a organizácie nimi zvolenej aktivity. V priebehu marca sme mali možnosť si všimnúť, že na našej škole prebehla zbierka na pomoc Ukrajine, ktorá bola prvou z aktivít prezentovaných na školení. Ďalšou aktivitou boli obľúbené instagramové kvízy, na ktoré môžete natrafiť aj počas týchto dní na našom instagrame @gvptzsr. Na záver sa písal test, ktorý pozostával zo všetkých preberaných tém. Po jeho úspešnom absolvovaní boli všetci ocenení certifikátmi a drobnosťami na pamiatku.

Ako dievčatá samy uviedli, školenie bolo pre ne veľmi obohacujúce. Naučili sa množstvo nových vecí, ktoré sa snažia využívať aj v praxi. Taktiež spoznali nových ľudí so spoločnými záujmami, s ktorými si vymenili skúsenosti a nápady na budúce aktivity. Ak by sa mali možnosť znovu zapojiť do podobného projektu, určite by neváhali.

Školenie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.