Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

geog

Krajské kolo Geografickej olympiády pre SŠ v Žilinskom kraji sa konalo 27. 3. 2020 online. Zúčastnilo sa ho 59 súťažiacich v kategóriách A, B a Z. V kategórii B obsadil 1. miesto a do celoslovenského kola postúpil Boris Hnila, II. C. Ďakujeme mu za výbornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k víťazstvu.

 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku a blahoželáme

Patrícii Gloncovej, IV. D - 1. miesto v kategórii C,

Monike Juríkovej, IV. A - 2. miesto v kategórii C,

Gregorovi Čalkovskému, III. A - 2. miesto v kategórii B.