Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

PB042650

Vážení rodičia, milí žiaci!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo plán Návrat do škôl 2021. Vzdelávanie po vianočných prázdninách v škole môže prebiehať len za určitých podmienok:

  • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;
  • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;
  • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;
  • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 stredné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.

V prípade, že okres v ktorom má škola sídlo, sa na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. stupňa varovania, pokračuje prezenčná výučba len pre otestovaných žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného neplnoletého žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.

Pri prezenčnej forme výučby škola striktne dodržiava aktualizovaný „Covid školský semafor“.

Viac informácií: https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf