Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Viac informácií v Školskom semafore (aktualizovaný k 9. 9. 2021):

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf