Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

untitled 46

Prosíme rodičov/zákonných zástupcov, aby svojim deťom – žiakom, ktorí nastupujú do 1. ročníka, vyplnili a podpísali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Žiaci ho pri nástupe do školy 5. septembra odovzdajú triednym učiteľom - tlačivo na stiahnutie.

Žiaci, ktorí nastupujú do 1. ročníka,

prídu dňa 5. septembra 2022 o 8:00 do školskej jedálne GVPT, kde im bude oznámené zaradenie do tried.

Treba si priniesť:

  • vysvedčenie (originál) zo školského roka 2021/2022 (po kontrole údajov ho obratom triedny učiteľ žiakovi vráti)
  • aktuálnu fotografiu tváre na preukaz študenta GVPT (rozmer 2 x 3 cm)
  • 1 € na preukaz študenta s obalom
  • 3 € na Ročenku školy (obsahuje napr. školský poriadok)
  • 30 € – rodičovský príspevok na školský rok 2022/2023
  • vyplnený a rodičom podpísaný dotazník žiaka 1. ročníka - tu na stiahnutie.
  • malý zošit – formát A6 (napr. zošit číslo 624 alebo 644 alebo malý zápisník) na študentský zápisník
  • písacie potreby

Obed v školskej jedálni sa bude vydávať od 10:30 do 12:30.

 

Naša škola ponúka záujemcom možnosť vybaviť si medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26: https://www.gvpt.sk/isic-euro26 

 

Informácie o prihlasovaní na stravovanie v našej školskej jedálni: https://gvpt.sk/jed%C3%A1le%C5%88/1911-oznam-pre-stravn%C3%ADkov-%C5%A1j-%C5%BEiakov-gvpt