Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Problémy našej plánéty Zem sa nás dotýkajú čoraz viac. Sú to vážne témy, nad ktorými sa často zamýšľame a aj sa ich snažíme riešiť. 22. apríl je  Dňom Zeme. Žiaci 1. ročníka pripravili pred areálom biológie aktuálnu nástenku, ktorou chceli vyjadriť znepokojenie týkajúce sa vody, vzduchu, odpadkov, ekosystémov a i. Aj všetci žiaci 2. ročníka si na hodinách biológie pripravili prezentácie na tému Vplyv klimatických zmien na ekosystémy. Poňali to ako malé triedne konferencie a ich postoje a argumentácie boli na vysokej úrovni.

IMG 5906

V Biologickej olympiáde v kategórii A nás v krajskom kole reprezentovali Viktória Telepčáková, III. A, a Michal Miloslav Kevický, III. D. Obaja boli uspešní riešitelia. V kategórii B - BIO nás reprezentovali Michal Bobek, II. A, a Matúš Ondreják, II. B, ktorý sa umiestnil v krajskom kole na 3. mieste.

Aj v SOČ sa nám darilo, Juraj Vasek, IV. C, opäť zabodoval a v krajskom kole získal 1. miesto, čo ho posunulo do celoslovenského kola SOČ.
 
Všetkým gratulujeme a postupujúcim držíme palce.

 

Úlohy školského kola  Biologickej olympiády kategórie A riešilo 14 žiakov a do krajského kola postupujú Viktória Telepčáková, III. A,  a Michal Miloslav Kevický, III. D.

Do školského kola  Biologickej olympiády kategórie B sa zapojilo 34 žiakov a v krajskom kole nás budú reprezentovať Matúš Ondreják, II. B, a Michal Bobek, II. A.

Všetkým účastníkom gratulujeme a postupujúcim držíme palce.