Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V rámci podujatia Študuj dopravu zabezpečila Rozvojová agentúra ŽSK v spolupráci s Centrom popularizácie fyziky na Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine už osvedčené podujatie pod názvom Vedecká cukráreň, kde mali žiaci možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne pokusy spojené so zrozumiteľným výkladom prírodných javov, ktoré mohli pri nich sledovať. Viac sa dozviete v článku http://vedanadosah.cvtisr.sk/aktivity-zamerane-na-zvysenie-zaujmu-ziakov-o-studium-v-oblasti-dopravy

obr