Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

04

Ústav časticovej fyziky v CERN-e organizuje Národný program stredoškolských študentov v CERN-e. Dvojtýždňový študijný pobyt (15. - 28. septembra 2019) stredoškolských študentov je zameraný na získanie skúseností v oblasti prírodných a technických vied v autentickom prostredí medzinárodnej vedeckej inštitúcie CERN.

Z našej školy je účastník tohto programu Tomáš Štefanov zo IV. B triedy. Niekoľko fotografií z úvodných dní programu nám Tomáš aktuálne poslal.

CERN je Európska organizácia pre jadrový výskum (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Známa je najmä tým, že vlastní Európske laboratórium pre časticovú fyziku, ktoré je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty.

Nachádza sa v švajčiarskom meste Meyrin na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva. Hlavnou funkciou CERN je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. Viac fotiek