Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

00

https://photos.app.goo.gl/aq64KKuCEYmtX8Jr5

Už tradične sa naša škola zúčastňuje aktivity organizovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR známej pod názvom Študuj dopravu vo Vrútkach.

O prezentačný stánok s fyzikálnymi experimentami, ktoré predvádzali študenti našej školy, bol veľký záujem nielen zo strany žiakov, ale aj rodičov s deťmi a učiteľov z iných škôl. Všetci mali možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne pokusy spojené so zrozumiteľným výkladom prírodných javov, ktoré mohli pri nich sledovať. 

Náš tím v zložení Jaško Herbrych, II. B, Michal Krčula, II. B, Emma Lovišeková, III. E, Melánia Janíčková, III. E, Michael Ruman, IV. E, Ivan Ján Kornuta, II. C, Mária Brincková, III. C, a Andrea Filusová, III. C, svoju úlohu zvládol vynikajúco. Ďakujeme študentom za kvalitnú reprezentáciu našej školy.