Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Pôvodným zámerom osláv Dňa Zeme, ktorý si pripomíname od roku 1969, bolo privítanie jari s ekologicky zameraným. V súčasnosti je ochrana životného prostredia, úsporné nakladanie s energetickými zdrojmi a zvýšenie povedomia všetkých ľudí vo vzťahu k Zemi a Na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine sa vyučuje v druhom ročníku predmet energia, ktorý je so spomínanými aktivitami úzko spätý. Dňa 22. apríla 2015 organizujeme pre študentskú aj širšiu verejnosť Deň Zeme v priestoroch areálu fyziky a v átriu školských budov. Celoročné aktivity v predmete energia budú študenti prezentovať vo svojich prácach vo forme modelov, reportáží a videí realizovaných na energetické a ekologické témy. Súčasťou akcie budú aj konkrétne fyzikálne merania elektrosmogu a ultrafialového žiarenia. RNDr. Jana Beňušková Text k fotografiám Študenti druhého ročníka pri prezentácii svojich projektov