Každoročne v júni sa v Žiline vyhodnocujú súťaže organizované odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Vyhodnocujú sa výtvarné, literárne a vedecké práce, ale študenti si merajú sily aj v náročnej vedomostnej súťaži Mladý Slovák. Našu školu v krajskom kole reprezentovali víťazky školského kola Terézia Chromeková  a Tímea Cingelová z III.C. Medzi stovkou súťažiacich z celého Žilinského kraja skončila Terézia na 4. mieste Tímea na 7. mieste, pričom Teréziu delil od medailovej pozície jeden jediný bod.  Mladý Slovák jún 2017