Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Spoznávanie slovenských dejín, pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru a osvojovanie si jazyka našich predkov slovom aj písmom – to bol cieľ súťaže s názvom Staroslovenská škola hlaholiky, ktorej 2. ročník sa konal 21. 11. 2017 v Žiline. Súčasťou súťaže bol workshop, tvorivé dielne hlaholiky a v apríli sa úspešní účastníci zúčastnia aj národného výstupu na Devín. Medzi stovkou súťažiacich sa nestratili naše dve študentky,

ktoré  sa dostali medzi najúspešnejších. Lucia Lieskovská z III. D sa šikovne popasovala  s textom Proglasu a získala 2. miesto a Terézia Chromeková zo IV. C ukázala výborné  znalosti vo vedomostnom teste z našej najstaršej histórie a umiestnila sa taktiež na 2. mieste, pričom ju od celkového víťazstva delilo iba pol boda.   

Staroslovenská škola hlaholiky