Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Projekt Eko klimax je v štádiu realizácie. Pozrite sa na budovanie oddychovej zóny a efektívne využívanie dažďovej vody na GVPT v praxi. Výsadba vzácnych drevín a budovanie náučného chodníka je len zlomok toho, čo sa v rámci projektu chystá. Realizácia tohto projektu je veľmi náročná. Jej autorke a vedúcej projektu p.prof. Márii Šimonovej veru niet čo závidieť.

logoekoklimax

Naša škola v tomto školskom roku organizuje projekt Eko-klimax 2014, ktorý je financovaný z nórskych fondov - v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy". Jedným z cieľov projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti klimatických zmien. Prvá akcia v rámci projektu sa uskutočnila 27.11.2014. Je ňou školská konferencia na tému "Zmeny klímy a ich dôsledky". Vystúpili na nej pozvaní odborníci-ekológovia, ako aj naši žiaci s vlastnými prezentáciami.