Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Na komunikáciu odporúčame využívať iný spôsob komunikácie (písomný, e-maily, telefonicky...).