Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 8. júna 2017 sa uskutočnila otvorená hodina slovenského jazyka a literatúry. Žiaci II. B pod vedením Mgr. Denisy Uherovej dokázali, že prepojiť staré s novým nie je problém.

Otvorená hodina SJL1

V tomto prípade staré znamená slovenská realistická literatúra a nové boli informačné technológie, s ktorými na vyučovacej hodine usilovne pracovali. Dokázali pomocou aplikácií v iPadoch vytvoriť komiksy, krížovky, video-upútavky na literárne diela či myšlienkové mapy. Pracovali usilovne najprv vo dvojiciach, neskôr vo viacčlenných skupinách. Zvedavým vyučujúcim, ktorí boli na hodine slovenčiny v úlohe divákov, odprezentovali na záver výsledky svojej tvorivej práce. 

Otvorená hodina SJL2

Otvorená hodina SJL3

Otvorená hodina SJL4

Otvorená hodina SJL5

Otvorená hodina SJL6

Otvorená hodina SJL7

Otvorená hodina SJL8

Otvorená hodina SJL9