Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Mária v Dubline

1639397716520 2

Moja účasť na štruktúrovanom  kurze v  Dubline bola moja úplne nová skúsenosť, v ktorej sa prepojili didaktika matematiky s anglickým jazykoma nádhernou prírodou Írska. Tesne pred vycestovaním sa zdalo, že pandemická situácia moju cestu neumožní, ale napokon sa všetko podarilo,  aj keď v rámci prísnych covid opatrení.

https://photos.app.goo.gl/1TLdpSPCbaugymtV6

Po príchode do Dublinu som sa v rámci spoznávania krajiny v prvý deň vybrala na výlet do rybárskeho mestečka Howth, kde som obdivovala pôsobivé skalné pobrežie a rybárske obchodíky. Strávila som v tomto prostredí celý deň. Príroda je aj tomto ročnom období v Írsku krásne zelená. Pobrežné mestečká sa mi páčili, a preto som aj ďalší deň strávila v mestečku Bray.

V pondelok už môj pobyt nabral študijný charakter a počas dopoludňajších hodín som sa spoznala s ďalšími učiteľmi matematiky. Naša prvá lekcia bola o írskom vzdelávacom systéme a novej koncepcii, ktorú zavádzajú. Zdieľali sme tiež medzi sebou vzdelávacie systémy a koncepcie. Naša skupina sa skladala z učiteľov z Čiech, Talianska a Francúzska.  Poobedný program bol vyplnený spoznávaním Dublinu a jeho histórie s profesionálnym sprievodcom.

1639397716549 1m

Program na utorok bol vyplnený informáciami o metóde CLIL s množstvom praktických ukážok a workshopom. Dozvedeli sme sa, akými spôsobmi je možné túto metódu aplikovať v predmete matematika a vyskúšali sme si modelovú hodinu.

Na stredu bola pôvodne naplánovaná návšteva školy, nakoľko však pandemická situácia neumožňovala vstup na pôdu školy, bol zvolený náhradný program. Boli sme na prehliadke Science Gallery a tiež v Botanickej záhrade.

Štvrtok a piatok sme strávili v spoločnosti dvoch výnimočných učiteľov, ktorí si pre nás pripravili množstvo nových nápadov pre vyučovanie matematiky zážitkovou formou. Dostali sme veľké množstvo materiálov a pracovných listov, ako inšpiráciu pre hodiny matematiky. Úlohy, ktoré sme spoločne riešili, boli plné praktických príkladov. Mňa veľmi zaujala metóda kreslenia grafov goniometrických funkcií do obdĺžnika, ktorú budem určite používať na svojich hodinách,  nakoľko je veľmi názorná a jednoduchá, a tak  žiaci oveľa ľahšie dokážu popísať jednotlivé vlastnosti daných funkcií. Zaujímavý tiež bol pre mňa poznatok o metódach, ktoré využívajú pri vysvetľovaní učiva funkčných hodnôt a už som ich aj použila na svojej hodine. Dozvedeli sme sa tiež, aké úlohy žiaci riešia v rámci záverečných testov na strednej škole, aké bodovanie používajú.

Poobedný program bol opäť zameraný na múzeá a to konkrétne Múzeum histórie a archeológie. Spoločné aktivity boli veľmi dôležité na získavanie nových kontaktov pre spoluprácu. Spolu s učiteľmi z Talianska by sme do budúcnosti chceli spolupracovať  na spoločnom  projekte, do ktorého by sme zapojili našich študentov, aby rozvíjali svoje vedomosti v oblasti štatistiky.

Môj posledný deň som opäť využila na návštevu mestečka Howth, kde sme spolu s mojimi kolegami ukončili krásny pobyt, plný nových inšpirácií, nápadov, kontaktov a spoločných zážitkov.

Myslím si, že táto skúsenosť bola pre mňa veľmi výnimočná, z pohľadu profesijneho rastu a okrem nových nápadov v oblasti matematiky som sa tiež zdokonalila v angličtine a spoznala nových kolegov. Som rada, že som sa zúčastnila kurzu Erasmus Plus a môžem zdieľať nové metódy, materiály so svojimi žiakmi aj s kolegami.