Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Jana na Malte

Malta 4

https://photos.app.goo.gl/ouZiBaHrxp1mYSrh6

Kurz CLIL Metodológia a ICT nástroje pre učiteľov CLIL sa začal 18. júla 2022. Na začiatku kurzu nas všetkých zúčastnených učiteľov privítala pani riaditeľka partnerskej školy ETI, pani Sandra Montaldo. Ja som sa tešila na všetkých kolegov na kurze, aj vyučujúcu pani lektorku. Bola ňou pani V. Zammmit, veľmi trpezlivá Malťanka. Kurz bol od prvej chvíle zaujímavý, plný nových metodických aktivít, ktoré sme si v triede hneď aj vyskúšali. Môžem potvrdiť, že toto tiež pomohlo vytvoriť priaznivú atmosféru. Vyučovanie prebiehalo v budove ESE školy, ktorá je moderne a účelovo zariadená, má vysokú úroveň učebného prostredia.

Po vyučovaní nám škola ETI sprostredkovala sociálny program: exkurzie do malebného historického mesta Mdiny, hlavného mesta Valletty, aj na ostrov Gozo. Sprievodcovia, ktorí nás sprevádzali týmito miestami, nám porozprávali nielen veľa historických faktov, ale aj mnoho príbehov. Bol to výnimočný zážitok, možnosť spoznať maltskú kultúru, historicko-nábožensko-politické súvislosti, ako rôzne národy ovplyvňovali vývoj dejín a jazyka Malty. Ľudia bránili svoju krajinu statočne, aj proti väčším národom, napr. Turkom. Výnimočne  krásna architektúra zanechala vo mne hlboký dojem, všimli sme si,  ako precízne si Malťania zdobili a zdobia svoje budovy. Vnímali sme úžasnú atmosféru v kostole sv. Jána vo Vallette.  Je to  významná pamiatka, zdobená dielami majstra Caravaggia. Zároveň sme sa mohli lepšie spoznať s kolegami z jednotlivých kurzov.

Malta architektúra 3

Prvý týždeň  kurzu sa niesol v znamení metodológie CLIL, prešli sme si podstatnými princípmi, naučili a precvičili nové metodologické stratégie,  vyučovacie techniky, ako zvýšiť motiváciu a aktivitu študentov. Uvedomili sme si, čo je podstatné a ako môžeme žiakom podať pomocnú ruku bez toho, aby bolo vyučovanie pre nich nudné. Pracovali sme spoločne aj v skupinkách, tvorili sme plány vyučovacích hodín, vymieňali skúsenosti, spolupracovali sme kolegovia z rôznych krajín: Českej republiky, Španielska, Poľska a Slovenska. Zažili sme pritom aj úsmevné situácie. Druhý týždeň vo vyučovaní dominovali informačné technológie. Oboznámili sme sa s  Goconqr, COOL, WordArt, Learning Apps, tiež sme uvedené ICT nástroje efektívne  využili na plánovanie  vyučovania odborných predmetov. Našou úlohou bolo vytvoriť Webquest s ICT. Po dokončení sme webquest prezentovali počas záverečných hodín. Unavení z vyučovania sme popoludní ochutnali niektoré typické maltské jedla a zmrzlinu.

Čo nás najviac zaskočilo, bol spôsob verejnej hromadnej dopravy. To, že maltské autobusy môžu meškať 45 minút, nebol najhorší zážitok, ale skutočnosť, že prichádzajúci autobus ani nezastaví, ani neotvorí dvere. Dokonca maltskí šoféri zmenia smer jazdy autobusu bez akéhokoľvek upozornenia. Nuž, iný kraj, iný mrav. Napriek týmto menším nepríjemnostiam som rada, že som absolvovala mobilitu programu Erasmus KA1, ako ďalšiu časť môjho profesionálneho vzdelávania. Táto mobilita bola prínosná, z  kurzu som  si odniesla  nové vedomosti a zručnosti, ktoré použijem pri dennej práci so žiakmi, a tak zvýšim kvalitu vyučovacieho procesu.