Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Kurz v Dubline

20220724 114250

Dublin, hlavné mesto Írskej republiky, sa stal v druhej polovici júla miestom môjho prechodného pobytu. V rámci projektu Erasmus + KA1 som absolvovala dvojtýždňový kurz Učenie anglického jazyka na strednej škole a zručnosti 21. storočia vo vyučovaní.

Počas prvého týždňa sme sa spolu s kolegami z Rakúska, Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Poľska, Maďarska a Českej republiky intenzívne venovali digitálnym technológiám. Náš lektor Joe nám predstavil rôzne aplikácie a ich využitie vo vyučovaní. Používanie aplikácií sme si aj prakticky vyskúšali zadávaním rôznych kvízových otázok alebo tvorením tzv. 'e-book' (elektronickej knihy), ktorej obsah a forma závisí výlučne od potrieb autora.  

Druhý týždeň bol zameraný na rozvoj jazyka, a tak sme sa dozvedeli viac o rozdieloch medzi britskou a írskou angličtinou, o odlišnostiach írskeho jazyka a naučili sa niekoľko slangových výrazov. Vyučovanie bolo doplnené zaujímavými a poučnými prednáškami o írskom vzdelávacom systéme a histórii krajiny.

Prehliadka mesta so sprievodcom, návštevy rôznych múzeí (Museum of Decorative Arts, Museum of Archeology, Museum of Modern Arts, EPIC Museum), priľahlých častí mesta (Howth – bývalej rybárskej dedinky), prechádzka v národnom parku Wiklow Mountains, návšteva divadelného predstavenia 'Translations, ako aj pobyt v írskej rodine prispeli k rozšíreniu poznatkov o Írsku, jeho histórii, tradíciách, kultúre a spôsobe života.

IMG 20220724 WA0001