Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Začiatok školského roka 2017/2018 je v pondelok 4. septembra 2017.

Novoprijatí študenti 1. ročníka prídu do školy do 8.00 do školskej jedálne.

Prinesú si

 • vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ
 • kópiu  rodného listu
 • 1 € na preukaz študenta
 • aktuálnu fotografiu (rozmer 2 x 3 cm)
 • 2 € na Ročenku
 • slovníček – zošit formátu A6
 • písacie potreby
 • prezuvky

Ostatní študenti prídu do školy o 8.30 do átria školy.

Prinesú si:

 • 0,50 € na preukaz študenta
 • aktuálnu fotografiu (rozmer 2 x 3 cm)
 • slovníček
 • písacie potreby
 • prezuvky
 • 2 € na Ročenku (ak ešte nezaplatili a majú o ňu záujem)