Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Postup pri odhlasovaní stravníka zo stravovania (definitívne alebo dlhodobé odhlasovanie)

1. Vyplnenú odhlášku pošlite na e-mailovú adresu jedalen@gymmt.sk

2. Stravovací čip zalepte do obálky, na ktorú napíšete Vaše kontaktné údaje. Obálku vhoďte do schránky pri vchode do školskej kuchyne (ku vchodu sa dostanete zvonka - okolo klubovne doľava) alebo pošlite poštou na adresu:

Školská jedáleň pri GVPT

Malá hora 3

036 01 Martin

 

Tlačivá:

Odhláška zo stravovania - GVPT Martin: GVPT_odhláška zo stravovania.doc GVPT_odhláška zo stravovania.pdf

Odhláška zo stravovania - BGMH Sučany: BGMH Sučany_odhláška zo stravovania.doc BGMH Sučany_odhláška zo stravovania.pdf