Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení stravníci!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. 5. 2020. Preplatky zo stravovacieho účtu Vám budú vrátené na základe elektronicky zaslanej odhlášky zo stravovania.

Odhlášku nájdete na:

https://gvpt.sk/jed%C3%A1le%C5%88/1477-odhl%C3%A1%C5%A1ka-zo-stravovania-3

Vyplnenú odhlášku zašlite na e-mailovú adresu jedalen@gymmt.sk .

Čip na stravovanie môžete:

  1. zaslať do 15. júna 2020 na adresu školy,
  2. odovzdať osobne v čase odovzdávania učebníc, preberania vysvedčenia.

Obálku označte názvom ,,Školská jedáleň ČIP“ (čip vložiť do obálky, napísať meno a priezvisko študenta, triedu).

Preplatky stravného + poplatok za čip Vám bude zaslaný na Vami určený osobný účet formou bankového prevodu.

 

S pozdravom

vedúca školskej jedálne GVPT