Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni, musia mať vyplnenú prihlášku na stravovanie: prihláška na stravovanie

Variabilný symbol bude pridelený pri prevzatí stravovacieho čipu.

Pri prevzatí stravovacieho čipu stravníkom v kancelárii vedúcej školskej jedálne treba mať so sebou:  bankový výpis (potvrdenie) o úhrade stravy a čipu, prihlášku na stravovanie.

Stravník je povinný oboznámiť sa so Smernicou č. 03/2019 o stravovaní v školskej jedálniVýška stravnej jednotky.