Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Žiaci GVPT, ktorí sa chcú stravovať, musia mať vyplnenú prihlášku na stravovanie GVPT Martin.

Žiaci BGMH Sučany, ktorí sa chcú stravovať, musia mať vyplnenú prihlášku na stravovanie BGMH Sučany.

Variabilný symbol bude pridelený pri prevzatí stravovacieho čipu.

Pri prevzatí stravovacieho čipu stravníkom v kancelárii vedúcej školskej jedálne treba mať so sebou:  bankový výpis (potvrdenie) o úhrade stravy a čipu, prihlášku na stravovanie.

Stravník je povinný oboznámiť sa so Smernicou č. 03/2019 o stravovaní v školskej jedálni.