Prihláška na stravovanie - žiak (nový stravník).

Prihláška na stravovanie - zamestnanec GVPT.

Vážení stravníci! 

Prihlášku na stravovanie je potrebné zaslať elektronicky na jedalen@gymmt.sk spolu s dokladom o zaplatení za stravovací čip. Obratom Vám bude  zaslaná e-mailom správa s Vaším prideleným evidenčným číslom, ktoré bude zároveň variabilným symbolom (VS).
Čip si vyzdvihnete v  kancelárii vedúcej školskej jedálne v dňoch od 23. augusta 2021:
pondelok od 10:00 do 12:00,
streda od 10:00 do 12:00,
piatok od 10:00 do 12:00.
 
Vstupujte po jednom a s rúškom, prosím.
 
Ďakujem.
 
S úctou Jana Králiková, vedúca školskej jedálne
 
https://gvpt.sk/jed%C3%A1le%C5%88