Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Milí štvrtáci - budúci maturanti!

V školskej jedálni sa uskutoční dôležité informačné stretnutie s riaditeľkou školy o prihlasovaní na maturitnú skúšku:

v stredu 12. septembra 2018 o 10:35 pre IV. A, IV. B,

vo štvrtok 13. septembra 2018 o 10:35 pre IV. C, IV. D.