Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Milí maturanti!

Odovzdali ste prihlášky na maturitnú skúšku a tým sa začína pre Vás ďalšia etapa študentského života. Nesiete sami zodpovednosť za vlastný úspech. Pripravujte sa trpezlivo a cieľavedome na skúšku dospelosti, ako sa maturita obrazne nazýva, aby ste opustili brány Gymnázia VPT na konci mája s hrdosťou a radosťou.

Čo v priebehu školského roka 2018/2019 maturant podstúpi, sa dozviete z informácií NÚCEM: Maturita 2019: Základné informácie

Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/maturita