Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry: 17. marec 2020
  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického a ruského jazyka, úroveň B2: 18. marec 2020
  • Externá časť maturitnej skúšky z matematiky: 19. marec 2020

Maturanti prídu do učební o 9:15.

Vzory vyplnených odpoveďových hárkov

 

Zdroj: 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1571