Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dobré správy o našom gymnáziu sa šíria aj za hranice Slovenska. Sme hrdí na našich študentov, ktorí reprezentovali školu na medzinárodných prehliadkach, súťažiach a priniesli nám nejedno ocenenie. Vo voľných chvíľach sa pripravovali pod vedením svojich učiteľov na momenty, keď si mohli úspešne zmerať sily so súťažiacimi z iných krajín.

Za posledné roky sa toho na škole udialo nemálo. Popri bežných vyučovacích dňoch, aktivitách, budovaní priestorov, zapájaní sa do projektov sa niektorí žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi venovali i mimovyučovacím aktivitám. Najúspešnejší študenti svojím výrazným pôsobením v súťažiach prekročili pôdu školya reprezentovali nás v celoštátnych súťažiach. Ich víťazné mená rezonujú v živote školy naďalej.