Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Za posledné roky sa toho na škole udialo nemálo. Popri bežných vyučovacích dňoch, aktivitách, budovaní priestorov, zapájaní sa do projektov sa niektorí žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi venovali i mimovyučovacím aktivitám. Najúspešnejší študenti svojím výrazným pôsobením v súťažiach prekročili pôdu školya reprezentovali nás v celoštátnych súťažiach. Ich víťazné mená rezonujú v živote školy naďalej.