Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dobré správy o našom gymnáziu sa šíria aj za hranice Slovenska. Sme hrdí na našich študentov, ktorí reprezentovali školu na medzinárodných prehliadkach, súťažiach a priniesli nám nejedno ocenenie. Vo voľných chvíľach sa pripravovali pod vedením svojich učiteľov na momenty, keď si mohli úspešne zmerať sily so súťažiacimi z iných krajín.

 

Za posledné roky sa toho na škole udialo nemálo. Popri bežných vyučovacích dňoch,
aktivitách, budovaní priestorov, zapájaní sa do projektov sa niektorí žiaci spolu 
so svojimi vyučujúcimi venovali i mimovyučovacím aktivitám.
Najúspešnejší študenti svojím výrazným pôsobením v súťažiach prekročili pôdu školy
a reprezentovali nás v celoštátnych súťažiach. Ich víťazné mená rezonujú v živote školy naďalej.

         
Igor Putovný 2014 chémia chemická olympiáda
Liliana Baračová 2014 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Tatiana Mira Bartková 2014 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Jakub Dzimko 2014 biológia SOČ
Tereza Štefková 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Vanesa Vrabcová 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Jakub Dubec 2013, 2014 informatika Junior Internet
Karin Svrčková 2013, 2014 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Patrícia Bažaljová 2013 tanec School Dance
Richard Hluško 2013 tanec School Dance
Lenka Koklesová 2013 tanec School Dance
Simona Mikulková 2013 tanec School Dance
Miriam Pavlíková 2013 tanec School Dance
Aneta Pavlíková 2013 tanec School Dance
Bibiana Pasternáková 2013 tanec School Dance
Kristína Polerecká 2013 tanec School Dance
Ivana Rómová 2013 tanec School Dance
Ester Zacharová 2013 tanec School Dance
Patrik Aaron Zukal 2013 tanec School Dance
Pavlína Vaňková 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Katarína Kvašňovská 2013 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Michaela Perinajová 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Zuzana Kohútová 2013 chémia chemická olympiáda
Tatiana Ďaďová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Zuzana Koniarová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Karin Martinková 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Katarína Zakopalová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Červeň 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Korbačka 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Poljak 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Michal Židó 2013 biológia biologická olympiáda
Samuel Baláž 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Bruno Čalkovský 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Maroš Dostál 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Róbert Fabián 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Martin Jacko 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Jakub Krúpa 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Tomáš Kubek 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Anton Púček 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Matej Šimún 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Matej Šranc 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v hádzanej
Patrícia Dřímalová 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Tatiana Výbošťoková 2013 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Vladimír Čillo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Peter Zigo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Marek Ďaďo 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Martin Kyselica 2012,2013 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
    2013 tanec School Dance
Tomáš Marek Kováčik 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Daniel Viliam Mazáč 2012 geografia geografická olympiáda
Zuzana Krištofíková 2012 geografia geografická olympiáda
Dominik Kevický 2012,2013 geografia geografická olympiáda
    2013 dejepis Otázniky histórie
    2013 náuka o spoločnosti olympiáda ľudských práv
Roman Ladoš 2012 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Zuzana Kotuličová 2012 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Pavol Debnár 2012 nemecký jazyk písanie poviedok v nemeckom jazyku
Michaela Kučerová 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Roman Ladoš 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Ivana Líšková 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Alexandra Matejovská 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Ivona Mužilová 2012, 2013 náuka o spoločnosti Generácia Euro
Marika Makovníková 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v atletike
Tatiana Vybošťoková 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v atletike
Lukáš Bielesch 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
    2012, 2013 geografia geografická olympiáda
Marek Ďaďo 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Karin Hrnčiarová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Erik Hurina 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Erika Lettrichová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
    2014 biológia SOČ
Zuzana Sobolová 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Matej Stano 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Juraj Záborský 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Patrik Zigo 2012 informatika Celoslovenská robotická súťaž
Lucia Pšenčíková 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Patrik Ciklamíni 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Tomáš Majer 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Anna Ballová 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Alexandra Mikulová 2011 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Richarda Knappová 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Adriana Beratšová 2011, 2012 šport Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
Dominik Kevický 2011 dejepis dejepisná olympiáda
Dominik Kevický 2011 dejepis Otázniky histórie
Peter Pelz 2010, 2011 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Pavol Debnár 2011 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Natália Cedzová 2011 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
    2011, 2013 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Dominika Sobolova 2011, 2012 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Stanislava Debnárová 2010 - 2012 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
    2011, 2012 nemecký jazyk písanie poviedok v nemeckom jazyku
    2012 anglický jazyk písanie anglických esejí
Alžbeta Galková 2010 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Dáša Gáborová 2010 dejepis dejepisná olympiáda
Dáša Gáborová 2010 - 2012 dejepis Otázniky histórie
Petra Jamrišková 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Katarína Kostolná 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Adriana Najmanová 2009 náuka o spoločnosti Mladý Európan
Ivan Míček 2009 náuka o spoločnosti Ekonomická olympiáda
Zuzana Kusá 2009 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyka
Kristína Štrbíková 2009 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Kristína Šurabová 2008 - 2010 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Henrieta Chovancová 2008 občianska náuka olympiáda ľudských práv
Henrieta Chovancová 2007 náuka o spoločnosti Modelovanie európskeho parlamentu
Michal Borčin 2007 dejepis Otázniky histórie
Valéria Havranová 2007 fyzika SOČ
Lukáš Pogány 2007, 2008 chémia chemická olympiáda
Miroslav Šnírer 2007, 2008 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Veronika Medzihradská 2006 chémia chemická olympiáda
Janka Dírerová 2006 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Michal Varga 2006 fyzika SOČ
Peter Matis 2005 matematika SOČ
Jana Orieščiková 2005 ekonomika SOČ
Marianna Lajčiaková 2005 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Veronika Janíčková 2005 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Nikola Marföldiová 2005 - 2008 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Ján Odler 2005, 2007 dejepis Otázniky histórie
Peter Lipták 2004 fyzika SOČ
Lukáš Pilarčík 2004 fyzika SOČ
Martin Odler 2004 dejepis Otázniky histórie
Soňa Hospodáriková 2004, 2005 chémia chemická olympiáda
Peter Šepitka 2003 fyzika SOČ
    2005 fyzika fyzikálna olympiáda
    2004 matematika matematická olympiáda
    2005 matematika SOČ
Dominika Kunertová 2003 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Jakub Kubiš 2003 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
Jozef Hartinger 2002 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Peter Jankovič 2002 chémia chemická olympiáda
Michal Šimera 2002 fyzika SOČ
Janka Kalinčáková 2002 astronómia SOČ
Mirko Zibolen 2002 matematika matematická olympiáda
Andrea Tinajová 2001 geografia geografická olympiáda
Ľubica Jakušová 2001, 2004 španielsky jazyk olympiáda v španielskom jazyku
Petra Jarošová 2001 biológia SOČ
Milan Marinčák 2001 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Branislav Mikuláš 2000 matematika matematická olympiáda
Zdenko Totušek 2000 chémia chemická olympiáda
Marián Jakubský 2000, 2001 biológia biologická olympiáda
Ján Sýkora 2000 biológia biologická olympiáda
Ľuboš Daniel 2000 informatika SOČ
Ivan Banas 2000 fyzika SOČ
Henrich Herman 2000 fyzika SOČ
Stanislav Baláž 2000 anglický jazyk súťaž v písaní anglických esejí
Anna Maňková 2000 anglický jazyk Sedem divov slovenska - tvorba projektov
Peter Kubina 1998, 2000 občianska náuka SOČ
    2000 občianska náuka olympiáda ľudských práv
    2000 anglický jazyk olympiáda v anglickom jazyku
    2000 anglický jazyk súťaž v písaní anglických esejí
Katarína Klabníková 1999 biológia SOČ
Lucia Lúčanová 1999 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Eva Palenčárová 1999 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Alžbeta Slížová 1999 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Rostislav Šimoník 1998, 1999 informatika programovanie
Tomáš Záthurecký 1999 - 2001 informatika ZENIT
      informatika programovanie
Branislav Husár 1998, 1999 chémia chemická olympiáda
Zuzana Bruncková 1998 anglický jazyk súťaž v písaní esejí
Miroslava Čadecká 1998 výtvarná výchova Môj svet v srdci Európy
Martina Chovancová 1998 matematika matematická olympiáda
Richard Laffers 1998 fyzika fyzikálna olympiáda
Miroslav Stasinka 1998 výtvarná výchova Môj svet v srdci Európy
Ján Sýkora 1998 geografia geografická olympiáda
Veronika Štefková 1998 fotografia Môj svet v srdci Európy
Michal Tonhauser 1997, 1998 chémia SOČ
Miloš Daniel 1997 fyzika SOČ
Ivo Dvořák 1997 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Ján Grendár 1997 chémia chemická olympiáda
Denisa Hurtová 1997 literatúra Literárna súťaž A. H. Škultétyho
Katarína Kováčová 1997 literatúra Literárny Kežmarok
Lucia Planková 1996, 1997 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Viliam Tencer 1997 literatúra Literárny Kežmarok
    1997 literatúra Literárna súťaž A. H. Škultétyho
Michal Vechter 1997 fyzika SOČ
Michal Wiezik 1997 biológia SOČ
Henrich Datel 1996 matematika matematická olympiáda
Ľubomír Strelka 1996 biológia SOČ
Milan Matura 1996 fyzika SOČ
Hubert Poláček 1996 - 98 biológia biologická olympiáda
    1995 - 98 biológia SOČ
Zora Obuchová 1995 geografia geografická olympiáda
Ján Kudlička 1995 fyzika fyzikálna olympiáda
Július Koštan 1995 nemecký jazyk olympiáda v nemeckom jazyku
Paula Gergelová 1995 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Michal Hlaváč 1995 literatúra Hviezdoslavov Kubín
Vladimír Kubovčík 1994 biológia SOČ
Monika Lamošová 1994 biológia SOČ
Linda Vargová 1994 matematika SOČ
Anna Beňadiková 1994 matematika SOČ
Ľubomír Chalupka 1994 zemepis SOČ
Jana Dianovská 1994 zemepis zemepisná olympiáda
Michal Hlaváč 1994 biológia biologická olympiáda
Matej Babjak 1994 chémia chemická olympiáda
Ján Kudlička 1994 fyzika fyzikálna olympiáda
Jaromír Ftorek 1992 zemepis zemepisná olympiáda
Michal Javorka 1992 fyzika Vesmír je náš svet
Norbert Adamko 1992 fyzika Vesmír je náš svet
Igor Lengyel 1992, 1993 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Ľubica Mazúrová 1992 chémia chemická olympiáda
Michal Javorka 1992 fyzika SOČ
Boris Gubriansky 1992 fyzika SOČ
Milan Chromý 1992 fyzika SOČ
Róbert Olos 1992 biológia SOČ
Andrej Gočaltovský 1992 biológia SOČ
Peter Něnička 1991 fyzika ZENIT
Pavol Eliáš 1987 matematika SOČ
Richard Hazer 1987 matematika SOČ
Jana Nováková 1987 fyzika SOČ
Lenka Galuščáková 1987 fyzika SOČ
Miloslav Čutka 1987 chémia SOČ
Štefan Vörös 1987 chémia SOČ
František Strelec 1987 fyzika SOČ
Tomáš Hlavata 1987 fyzika SOČ
Anton Smitka 1987 fyzika SOČ
Ingrid Spišáková 1987 fyzika SOČ
Vladimír Fapšo 1986 zemepis zemepisná olympiáda
Juraj Guráň 1986 fyzika SOČ
Roman Richter 1986 fyzika SOČ
Viera Tomašková 1986 biológia SOČ
Branislav Turanský 1986 informatika SOČ
Boris Lukáč 1985 literatúra Sládkovičova Radvaň
    1986 informatika SOČ
Igor Štefko 1985, 1986 chémia chemická olympiáda
Babeta Kišová 1985 ekonomika SOČ
Marián Vojtko 1985 informatika programovanie
Iveta Jesenská 1984 anglický jazyk SOČ
Vladimír Vigaš 1984 zemepis zemepisná olympiáda
Edita Polláková 1984 literatúra Sládkovičova Radvaň
Vladimír Nosák 1983 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Martin Gažo 1983 matematika matematická olympiáda
Peter Maruniak 1983 fyzika SOČ
Vladimír Šabo 1983 fyzika SOČ
Jana Mauricová 1982 fyzika SOČ
Miroslav Kohút 1982 fyzika SOČ
Ondrej Kudlák 1982 fyzika SOČ
Ján Ertel 1982 fyzika SOČ
Radek Lilich 1982 chémia SOČ
Denisa Blahová 1982 chémia SOČ
Martin Káňava 1982 fyzika SOČ
Juraj Eliáš 1982 fyzika SOČ
Martin Gažo 1982 fyzika SOČ
Ivan Brozmann 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Ivan Celerin 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Eduard Grolmus 1982 fyzika fyzikálna olympiáda
Miroslav Garlík 1981 fyzika fyzikálna olympiáda
Milan Drobný 1980 chémia chemická olympiáda
Jana Grajciarová 1980 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Tatiana Kubíková 1980, 1981 literatúra Literárna novinárska súťaž L. Novomeského
Anton Darnady 1974, 1975 zemepis Poznaj svoju vlasť
Vladimír Sládek 1973 chémia chemická olympiáda
Stella Rizmanová 1973 ruský jazyk olympiáda v ruskom jazyku
Gabriel Čierny 1971 ruský jazyk Puškinov pamätník
Peter Kontsek 1971 fyzika fyzikálna olympiáda
Soňa Liptáková 1969 spev Zlatá ruža

 Aj v školskom roku 2013/2014 patrili naši žiaci k úspešným nielen v krajských a celoslovenských kolách súťaží, ale aj na medzinárodných prehliadkach

Medzinárodné kolá


Festival vedy a techniky

 • J. Dubec 6. G – postup na medzinárodnú konferenciu do Moskvy, kde sa stal víťazom v kategórii Matematika a informatika

The School Dance 2014
Naši študenti s projektom Blackout

obsadili na medzinárodnej prehliadke v Bratislave
5. miesto – P. Bažaljová 3. C, R. Hluško 3. C, M. Kyselica 5. F, K. Polerecká 3. A, M. Pavlíková 2. B, S. Mikulová 2.D, J. Závacká, S. Ferančíková 1. F, D. Richvalská 1. F

Celoslovenské kolá


Chemická olympiáda

 • Kategória A – I. Putovný 5. F – úspešný riešiteľ, 1. miesto v krajskom kole, M. Fabšík 3. B – úspešný riešiteľ, 2. miesto v krajskom kole

Olympiáda v španielskom jazyku

 • Kategória B - L. Baračová 3.B – 4. miesto, 1. miesto v krajskom kole

 • Kategória A – T. M. Bartková 2.D – 6. miesto, 1. miesto v krajskom kole

SOČ

 • J. Dzimko 3. D, E. Lettrichová 2. C – Cena dekana PF UK

First Lego League

 • 1. miesto – P. Zigo 2. C, E. Lettrichová 2. C, K. Hrnčiarová 2. C, E. Hurina 2. C, J. Záborský 2. C, M. Stano 4. F, L. Bielesch 4. F, M. Ďaďo 4. F, Z. Sobolová 4. F

Celoslovenská robotická súťaž RBA

 • dva úspešné tímy žiakov

Stolný tenis dievčatá – 5. miesto, krajské kolo – 1. miesto

Bedminton dievčatá, chlapci – 7. miesto MS

Cezpoľný beh žiačok – MSR – 6. miesto, 1. miesto v kraji

Ľahká atletika – K. Svrčková 2. C – 1. miesto, T. Štefková 5. F – 2. miesto, V. Vrabcová 1. D – 6. miesto

Krajské kolá

Stredoškolská odborná činnosť

Životné prostredie, geografia, geológia – J. Dzimko 3. D, E. Lettrichová 2. C – 1. miesto

Dejepis – I. Kováčiková, M. Súkeník 3. C – 4. miesto

Biológia – M. Súkeník 3. C – 3. miesto

Chemická olympiáda

 • Kategória C – M. Jurčík 1. F – 2. miesto

Fyzikálna olympiáda

 • Kategória D – M. Jurčík 1. F – 3. miesto

Olympiáda ľudských práv

 • J. Dzimko 3. D – 3. miesto

Olympiáda v španielskom jazyku

 • Kategória B – M. Fabšík 3. B – 2. miesto

L. Baračová 3. B – 1. miesto

 • Kategória A – T. M. Bartková 2. D – 1. miesto

                       V. Čepčányová 2. A – 2. miesto

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • M. Debnár 5. G – 2. miesto

Olympiáda v ruskom jazyku

 • Kategória B2 – K. Kvašňovská 4.A – 4. miesto

Česko-slovenská dejepisná súťaž

 • N. Hanková, P. Michalák 4. B – 2. miesto,

 • postup do medzinárodného kola

Mladý Európan

 • 1. miesto, účasť v celoslovenskom kole

Zenit

 • J. Dubec 6. G, Ž. Žiaková 4. B – kategória webdizajner – 1. miesto

Mladý vedec

 • M. Jurkovič 6. G – 1. miesto

Paulinyho Turiec

 • I. Froľová 5. G – 1. miesto

 • J. Dzimko 3. D – 2. miesto

 • M. Súkeník 3. C – 3. miesto

 

 

Naši študenti úspešne reprezentovali školu na medzinárodných  súťažiach.

Do medzinárodného kola súťaže First Lego Leauge v kategórii Robot Game v Žiari nad Hronom sa pod vedením PaedDr. T. Dudíka prebojovali: Lukáš Bielesch, 3. F, Marek Ďaďo, 3. F, Karin Hrnčiarová, 1. C, Erik Hurina, 1. C, Erika Lettrichová, 1. C, Zuzana Sobolová, 3. F, Matej Stano, 3. F, Juraj Záborský, 1. C, Patrik Zigo, 1. C.

Na medzinárodnej prehliadke prác ISSS (Internet v štátnej správe a samospráve) v Hradci Králové svoju prácu prezentoval Jakub Dubec, 5. G, ktorý na celoslovenskom kole súťaže Junior Internet obsadil 1. miesto.

Beáta Ambrušová, 6. G, Michal Hrabovský, 4. G, Dominik Kevický, 4. B, Silvia Kuciaková, 3. D sa zúčastnili na projekte Rozhoduj o Európe. Súťaž sa uskutočnila v Olomouci. Študenti sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. B. Kahánkovej.

Na celoslovenské kolá súťaží sa prebojovali títo študenti:

Dominik Kevický, 4. B sa stal víťazom celoslovenského kola geografickej olympiády v kategórii CD. Na geografickú olympiádu sa študent pripravoval pod vedením RNDr. D. Šimovej. Získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži Otázniky histórie, na súťaž ho pripravovala Mgr. E. Šimová. Zúčastnil sa celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, na súťaž sa pripravoval pod vedením PhDr. B. Kahánkovej.

Natália Cedzová, 6. F sa v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku umiestnila na 4. mieste a v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 5. mieste. Na olympiádu v anglickom jazyku sa pripravovala pod vedením Mgr. Z. Nemcovej, na olympiádu v španielskom jazyku pod vedením Mgr. J. Stehlíkovej.

Pavlína Vaňková, 5. G sa v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 4. mieste. Žiačka sa na súťaž pripravovala pod vedením Mgr. J. Stehlíkovej.

celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1 sa Katarína Kvašňovská, 3. A umiestnila na 3. mieste. Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. J. Ladrová.

Michaela Perinajová, 2. B sa v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 8. mieste. Žiačka sa na súťaž pripravovala pod vedením Mgr. K. Játyovej.

Zuzana Kohútová, 6. G bola úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii A, na súťaž sa pripravovala pod vedením Mgr. J. Tavelovej.

Lukáš Bielesch, 3. F nás reprezentoval v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii E, študent sa na súťaž pripravoval pod vedením RNDr. D. Šimovej.

Na majstrovstvách Slovenska v badmintone v Prešove v marci sa pod vedením Mgr. M. Adamova a Mgr. S. Orieščika zúčastnili: Tatiana Ďaďová, 6. F, Zuzana Koniarová, 4. F, Karin Martinková, 4. F, Katarína Zakopalová, 6. G, Martin Červeň, 4. A, Martin Korbačka, 4. A, Martin Kyselica, 4. F, Martin Poljak, 4. F.

V súťaži stredných škôl Generácia €uro študenti Michaela Kučerová, 4. B, Roman Ladoš, 4. D, Ivana Líšková, 4. A, Alexandra Matejovská, 4. A, Ivona Mužilová, 4. C obsadili 2. miesto. Na súťaž sa pripravovali pod vedením PaedDr. P. Stacha.

Michal Židó, 6. Fbol úspešným riešiteľom celoštátneho kola biologickej olympiádyv kategórii A, na súťaž sa pripravoval pod vedením PaedDr. M. Šimonovej.

Na majstrovstvách Slovenska v hádzanej v Dunajskej Strede v máji sa pod vedením Mgr. M. Adamova zúčastnili: Samuel Baláž, 1. C, Bruno Čalkovský, 2. B, Maroš Dostál, 5. G, Róbert Fabián, 3. D, Martin Jacko, 1. A, Jakub Krúpa, 3. D, Tomáš Kubek, 1. B, Anton Puček, 3. A, Matej Šimún, 4. C, Matej Šranc, 1. C.

Na majstrovstvách Slovenska v ľahkej atletike v Trnave pod vedením Mgr. V.  Kadleca sa zúčastnili Patrícia Dřímalová, 2. D, Karin Svrčková, 1. C a Tatiana Výbošťoková, 3. D.

Celoslovenské kolo súťaže School Dance vyhrali naši tanečníci v máji. So súťažiacimi pracovali Mgr. I. Čermáková a PhDr. B. Kahánková. O prvenstvo sa zaslúžili: Patrícia Bažaljová, 2. C, Richard Hluško, 2. C, Lenka Koklesová, 3. C, Martin Kyselica, 4. F, Simona Mikulková, 1. B, Miriam Pavlíková, 1. B, Aneta Pavlíková, 4. G, Bibiána Pasternáková, 3. C, Kristína Polerecká, 3. A, Ivana Rómová, 4. F, Ester Zacharová, 4. G, Patrik Aaron Zukal, 3. A.