Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 Aj v školskom roku 2013/2014 patrili naši žiaci k úspešným nielen v krajských a celoslovenských kolách súťaží, ale aj na medzinárodných prehliadkach

Medzinárodné kolá


Festival vedy a techniky

 • J. Dubec 6. G – postup na medzinárodnú konferenciu do Moskvy, kde sa stal víťazom v kategórii Matematika a informatika

The School Dance 2014
Naši študenti s projektom Blackout

obsadili na medzinárodnej prehliadke v Bratislave
5. miesto – P. Bažaljová 3. C, R. Hluško 3. C, M. Kyselica 5. F, K. Polerecká 3. A, M. Pavlíková 2. B, S. Mikulová 2.D, J. Závacká, S. Ferančíková 1. F, D. Richvalská 1. F

Celoslovenské kolá


Chemická olympiáda

 • Kategória A – I. Putovný 5. F – úspešný riešiteľ, 1. miesto v krajskom kole, M. Fabšík 3. B – úspešný riešiteľ, 2. miesto v krajskom kole

Olympiáda v španielskom jazyku

 • Kategória B - L. Baračová 3.B – 4. miesto, 1. miesto v krajskom kole

 • Kategória A – T. M. Bartková 2.D – 6. miesto, 1. miesto v krajskom kole

SOČ

 • J. Dzimko 3. D, E. Lettrichová 2. C – Cena dekana PF UK

First Lego League

 • 1. miesto – P. Zigo 2. C, E. Lettrichová 2. C, K. Hrnčiarová 2. C, E. Hurina 2. C, J. Záborský 2. C, M. Stano 4. F, L. Bielesch 4. F, M. Ďaďo 4. F, Z. Sobolová 4. F

Celoslovenská robotická súťaž RBA

 • dva úspešné tímy žiakov

Stolný tenis dievčatá – 5. miesto, krajské kolo – 1. miesto

Bedminton dievčatá, chlapci – 7. miesto MS

Cezpoľný beh žiačok – MSR – 6. miesto, 1. miesto v kraji

Ľahká atletika – K. Svrčková 2. C – 1. miesto, T. Štefková 5. F – 2. miesto, V. Vrabcová 1. D – 6. miesto

Krajské kolá

Stredoškolská odborná činnosť

Životné prostredie, geografia, geológia – J. Dzimko 3. D, E. Lettrichová 2. C – 1. miesto

Dejepis – I. Kováčiková, M. Súkeník 3. C – 4. miesto

Biológia – M. Súkeník 3. C – 3. miesto

Chemická olympiáda

 • Kategória C – M. Jurčík 1. F – 2. miesto

Fyzikálna olympiáda

 • Kategória D – M. Jurčík 1. F – 3. miesto

Olympiáda ľudských práv

 • J. Dzimko 3. D – 3. miesto

Olympiáda v španielskom jazyku

 • Kategória B – M. Fabšík 3. B – 2. miesto

L. Baračová 3. B – 1. miesto

 • Kategória A – T. M. Bartková 2. D – 1. miesto

                       V. Čepčányová 2. A – 2. miesto

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • M. Debnár 5. G – 2. miesto

Olympiáda v ruskom jazyku

 • Kategória B2 – K. Kvašňovská 4.A – 4. miesto

Česko-slovenská dejepisná súťaž

 • N. Hanková, P. Michalák 4. B – 2. miesto,

 • postup do medzinárodného kola

Mladý Európan

 • 1. miesto, účasť v celoslovenskom kole

Zenit

 • J. Dubec 6. G, Ž. Žiaková 4. B – kategória webdizajner – 1. miesto

Mladý vedec

 • M. Jurkovič 6. G – 1. miesto

Paulinyho Turiec

 • I. Froľová 5. G – 1. miesto

 • J. Dzimko 3. D – 2. miesto

 • M. Súkeník 3. C – 3. miesto