Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 

Naši študenti úspešne reprezentovali školu na medzinárodných  súťažiach.

Do medzinárodného kola súťaže First Lego Leauge v kategórii Robot Game v Žiari nad Hronom sa pod vedením PaedDr. T. Dudíka prebojovali: Lukáš Bielesch, 3. F, Marek Ďaďo, 3. F, Karin Hrnčiarová, 1. C, Erik Hurina, 1. C, Erika Lettrichová, 1. C, Zuzana Sobolová, 3. F, Matej Stano, 3. F, Juraj Záborský, 1. C, Patrik Zigo, 1. C.

Na medzinárodnej prehliadke prác ISSS (Internet v štátnej správe a samospráve) v Hradci Králové svoju prácu prezentoval Jakub Dubec, 5. G, ktorý na celoslovenskom kole súťaže Junior Internet obsadil 1. miesto.

Beáta Ambrušová, 6. G, Michal Hrabovský, 4. G, Dominik Kevický, 4. B, Silvia Kuciaková, 3. D sa zúčastnili na projekte Rozhoduj o Európe. Súťaž sa uskutočnila v Olomouci. Študenti sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. B. Kahánkovej.

Na celoslovenské kolá súťaží sa prebojovali títo študenti:

Dominik Kevický, 4. B sa stal víťazom celoslovenského kola geografickej olympiády v kategórii CD. Na geografickú olympiádu sa študent pripravoval pod vedením RNDr. D. Šimovej. Získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži Otázniky histórie, na súťaž ho pripravovala Mgr. E. Šimová. Zúčastnil sa celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, na súťaž sa pripravoval pod vedením PhDr. B. Kahánkovej.

Natália Cedzová, 6. F sa v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku umiestnila na 4. mieste a v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 5. mieste. Na olympiádu v anglickom jazyku sa pripravovala pod vedením Mgr. Z. Nemcovej, na olympiádu v španielskom jazyku pod vedením Mgr. J. Stehlíkovej.

Pavlína Vaňková, 5. G sa v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 4. mieste. Žiačka sa na súťaž pripravovala pod vedením Mgr. J. Stehlíkovej.

celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1 sa Katarína Kvašňovská, 3. A umiestnila na 3. mieste. Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. J. Ladrová.

Michaela Perinajová, 2. B sa v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku umiestnila na 8. mieste. Žiačka sa na súťaž pripravovala pod vedením Mgr. K. Játyovej.

Zuzana Kohútová, 6. G bola úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii A, na súťaž sa pripravovala pod vedením Mgr. J. Tavelovej.

Lukáš Bielesch, 3. F nás reprezentoval v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii E, študent sa na súťaž pripravoval pod vedením RNDr. D. Šimovej.

Na majstrovstvách Slovenska v badmintone v Prešove v marci sa pod vedením Mgr. M. Adamova a Mgr. S. Orieščika zúčastnili: Tatiana Ďaďová, 6. F, Zuzana Koniarová, 4. F, Karin Martinková, 4. F, Katarína Zakopalová, 6. G, Martin Červeň, 4. A, Martin Korbačka, 4. A, Martin Kyselica, 4. F, Martin Poljak, 4. F.

V súťaži stredných škôl Generácia €uro študenti Michaela Kučerová, 4. B, Roman Ladoš, 4. D, Ivana Líšková, 4. A, Alexandra Matejovská, 4. A, Ivona Mužilová, 4. C obsadili 2. miesto. Na súťaž sa pripravovali pod vedením PaedDr. P. Stacha.

Michal Židó, 6. Fbol úspešným riešiteľom celoštátneho kola biologickej olympiádyv kategórii A, na súťaž sa pripravoval pod vedením PaedDr. M. Šimonovej.

Na majstrovstvách Slovenska v hádzanej v Dunajskej Strede v máji sa pod vedením Mgr. M. Adamova zúčastnili: Samuel Baláž, 1. C, Bruno Čalkovský, 2. B, Maroš Dostál, 5. G, Róbert Fabián, 3. D, Martin Jacko, 1. A, Jakub Krúpa, 3. D, Tomáš Kubek, 1. B, Anton Puček, 3. A, Matej Šimún, 4. C, Matej Šranc, 1. C.

Na majstrovstvách Slovenska v ľahkej atletike v Trnave pod vedením Mgr. V.  Kadleca sa zúčastnili Patrícia Dřímalová, 2. D, Karin Svrčková, 1. C a Tatiana Výbošťoková, 3. D.

Celoslovenské kolo súťaže School Dance vyhrali naši tanečníci v máji. So súťažiacimi pracovali Mgr. I. Čermáková a PhDr. B. Kahánková. O prvenstvo sa zaslúžili: Patrícia Bažaljová, 2. C, Richard Hluško, 2. C, Lenka Koklesová, 3. C, Martin Kyselica, 4. F, Simona Mikulková, 1. B, Miriam Pavlíková, 1. B, Aneta Pavlíková, 4. G, Bibiána Pasternáková, 3. C, Kristína Polerecká, 3. A, Ivana Rómová, 4. F, Ester Zacharová, 4. G, Patrik Aaron Zukal, 3. A.