Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že prijímacie skúšky na šesťročné štúdium, experimentálne overovanie sa dňa 14. 05. 2012 neuskutočnia.

Dôvod:

Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím číslo: 2012-5913/19264:2-922 zo dňa 30. 4. 2012  neschvaľuje experimentálne overovanie 6-ročnej formy štúdia v študijnom odbore 7902 5 gymnázium v Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha, Malá hora 3, Martin.                         

Ing. Marián Štefko
riaditeľ školy