Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 zbor ročenka 1617

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik

Profesorský zbor:

Mgr. Martin Adamov, ETI, TŠV
Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ
RNDr. Jana Beňušková, FYZ, ENE, INF
Mgr. Beata Brziaková, ANJ
PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ
Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, RUJ
PaedDr. Tomáš Dudík, MAT, INF
Mgr. Jozef Dzimko, TŠV
PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, OVS
Mgr. Hana Habiňáková, MAT, FYZ, ENE

Mgr. Denisa Hrušková, ANJ
Mgr. Katarína Jatyová, RUJ, ŠPJ
Mgr. Vratislav Kadlec, TŠV
RNDr. Alica Karkušová, INF
Mgr. Jarmila Klimentová, MAT, GEO
Mgr. Blažena Kocholová, SJL, OBN, PSY
Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ
Mgr. Peter Kráľ, BIO
Mgr. Katarína Kučmová, SJL, DEJ, KOM
Mgr. Jela Ladrová, RUJ
Ing. Peter Mäčko, CHE
Mgr. Nadežda Miháliková, SJL
Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ
Mgr. Jana Pavlíková, ANJ
Ing. Tatiana Rudzanová, CHE
Erika Rumanová, ANJ
PaedDr. Pavol Stach, OBN, ETI, INF, DEJ, EKO
PaedDr. Mária Šimonová, BIO
RNDr. Dagmar Šimová, MAT, GEO
Mgr. Eva Šimová, DEJ, RUJ
RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ
Mgr. Jana Tavelová, BIO
Mgr. Alena Tomeková, NEJ, RUJ
Mgr. Lucia Truchlá, SJL, OBN, PSY
Mgr. Denisa Uherová, SJL, ETI, KOM

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, NEJ

Mgr. Stanislav Jandura, NAV

Mgr. Roman Valanec, NAV

Mgr. Patrícia Gvothová, asistentka učiteľa

Nepedagogickí pracovníci:
Administratívna pracovníčka - Miriam Janečková
Pracovník ŠVL - Peter Maťha
Účtovníčka - Darina Štípalová
Hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová
Správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika - PaedDr. Ivan Šabo
Školník - Ľubomír Getta
Správca budov - Vladimír Zigo
Vrátnička - Magdaléna Lettrichová

Prevádzkoví pracovníci:

 • Janka Gažiková
 • Magdaléna Hammerová
 • Iveta Košíková
 • Viera Košťanová
 • Jozef Kučma
 • Viera Svačeková

Zamestnanci školskej jedálne:
Vedúca školskej jedálne: Jana Floreková
Pracovníčky školskej jedálne:

 • Ľubica Buricová
 • Marta Húšťavová
 • Zlatica Lacková
 • Zuzana Machalová
 • Katarína Maršalová
 • Petra Vrbenská
 • Lenka Zvirinská

 • riaditeľka školy  4131026, 4213002
 • sekretariát 4213001, 4133191
 • zástupcovia riaditeľky školy 4213003
 • telocvičňa malá 4213007
 • matematika 4213009
 • dejepis 4213010
 • geografia 4213011
 • slovenčina - škola 4213012
 • chémia 4213014
 • cudzie jazyky 4213015
 • angličtina 4213016
 • fyzika 4213017
 • biológia 4213018
 • telocvičňa veľká 4213019
 • výchovný poradca 4213020
 • slovenčina - prístavba 4213023
 • výchovná poradkyňa 4213012, 4213024
 • knižnica 4213025
 • pozorovateľňa 4213026
 • nemčina 4213028
 • informatika 4213030
 • vedúca školskej jedálne 4213032