Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

zbor

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik


Učiteľský zbor:
Mgr. Martin Adamov, TŠV
Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ
RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE
Mgr. Denisa Birvoňová, MAT, CHE
Mgr. Beata Brziaková, ANJ
PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ
Mgr. Zuzana Dafčíková, ANJ

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, RUJ

PaedDr. Tomáš Dudík, MAT, INF
Mgr. Jozef Dzimko, TŠV
PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, OVS
Mgr. Denisa Hrušková, ANJ
Mgr. Katarína Jatyová, ŠPJ
Mgr. Vratislav Kadlec, TŠV
RNDr. Alica Karkušová, INF
Mgr. Jarmila Klimentová, MAT, GEO
Mgr. Blažena Kocholová, SJL, OBN, PSY
Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ
Mgr. Peter Kráľ, BIO
Mgr. Katarína Kučmová, SJL, DEJ, KOM
Ing. Peter Mäčko, CHE
Mgr. Nadežda Miháliková, SJL
Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, ETI
Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, VVA
Ing. Tatiana Rudzanová, CHE
Erika Rumanová, ANJ
Mgr. Lucia Smižiková, BIO, NEJ
PaedDr. Pavol Stach, OBN, ETI, INF, DEJ, EKO
RNDr. Dagmar Šimová, MAT, GEO
Mgr. Eva Šimová, DEJ, RUJ
RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ
Mgr. Jana Tavelová, BIO
Mgr. Alena Tomeková, NEJ, RUJ
Mgr. Lucia Truchlá, SJL, KOM, OBN, PSY
Mgr. Denisa Uherová, SJL, ETI, KOM

Externí učitelia:
Mgr. Dominik Sňahničan, NAV
Mgr. Roman Valanec, NAV

Zahraniční lektori:
Patrick Butler, ANJ
Lorenz Goebels, ANJ

Nepedagogickí pracovníci:
Administratívna pracovníčka – Miriam Janečková
Pracovník ŠVL – Peter Maťha
Účtovníčka – Darina Štípalová
Hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová
Správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo
Školník-informátor – Jozef Vojvoda
Informátorka – Magdaléna Lettrichová
Správca budov – Vladimír Zigo

Prevádzkoví pracovníci:
Janka Gažiková
Ľubica Holková

Alexandra Knotková

Iveta Košíková

Viera Košťanová
Jozef Kučma

Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca školskej jedálne:

Jana Floreková

Pracovníčky školskej jedálne:

Ľubica Buricová

Jana Golská

Zlatica Lacková

Katarína Maršalová

Miroslava Šefárová

Petra Vrbenská