Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik


Učitelia:
Mgr. Martin Adamov

Mgr. Katarína Barbieriková

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

RNDr. Janka Beňušková

Mgr. Beata Brziaková

RNDr. Edita Budiská

Mgr. Lucia Capko Truchlá

Mgr. Mária Čamborová

PaedDr. Magdaléna Čillová

Mgr. Vladimíra Damková

PaedDr. Tomáš Dudík

Mgr. Jozef Dzimko

PaedDr. Nataša Galková

Mgr. Blanka Havlíková

Mgr. Denisa Hrušková

Mgr. Zuzana Hrušková

Mgr. Katarína Jatyová

Mgr. Vratislav Kadlec

RNDr. Alica Karkušová

Mgr. Jarmila Klimentová

Mgr. Blažena Kocholová

Mgr. Andrea Končeková

Mgr. Andrea Kolláriková

Mgr. Katarína Kučmová

Ing. Peter Mäčko

Mgr. Nadežda Miháliková

Mgr. Zdenka Nemcová

Mgr. Jana Pavlíková

Mgr. Slávka Pavlíková

Ing. Tatiana Rudzanová

PaedDr. Pavol Stach

Mgr. Lucia Smižiková

RNDr. Dagmar Šimová

Mgr. Eva Šimová

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD.

Mgr. Kristína Štrbíková

Mgr. Jana Tavelová

Mgr. Alena Tomeková

Mgr. Denisa Uherová

Špeciálny pedagóg:

Mgr. Denisa Uherová

Externí vyučujúci:

Mgr. Roman Valanec

Patrick Butler

Nepedagogickí pracovníci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Ing. Monika Krivošová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Floreková, Eva Hajdušeková

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Jana Golská, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Miroslava Šefárová, Petra Vrbenská, Miroslava Bíziková