Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

ped zbor

Pedagogický zbor

https://photos.app.goo.gl/3HP23adzHmRmtRfBA

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová, EST
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková, OVS, UAK
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik, TŠV


Pedagogickí a odborní zamestnanci:
Mgr. Martin Adamov, TŠV, ETV

Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ, TŠV

Mgr. Anna Bartošová, SJL, ČIG, OBN, SPS

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ, APF

RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE

Mgr. Lucia Brezniaková, BIO, SEB, CHE, CVP, SEC, CVC

Mgr. Mária Čamborová, MAT, MATanj, SEM, CVM

PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, AVP, SAJ, RUJ

Mgr. Jana Dubová, SPJ

PaedDr. Tomáš Dudík, MAT, INF, INFanj, IVT

Mgr. Jozef Dzimko, TŠV

Mgr. Barbora Fojtíková, MAT

PaedDr. Nataša Galková, SJL, ČIG, OBN, OVS, SPS

Mgr. Daša Hanesová, ANJ

Mgr. Blanka Havlíková, ANJ, KAJ, ETV

Mgr. Zuzana Hrušková, BIO, SEB, GEO, SEG

Mgr. Katarína Jatyová, SPJ

RNDr. Alica Karkušová, INF

Mgr. Jarmila Klimentová, MAT, SEM, CVM

Mgr. Silvia Kocnárová, MAT

Mgr. Blažena Kocholová, SJL, SES, OBN, SPS, PSY

Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ, KAJ

Mgr. Andrea Končeková, ANJ, KAJ, NBV, GEOanj

Ing. Bc. Tatiana Kostolníková, CHE, CVP, INF

Mgr. Katarína Kučmová, SJL, SES, DEJ, KOM

Mgr. Denisa Lublinská, ANJ, KAJ, OBNanj

Mgr. Michal Majchrák, SJL, ČIG, UAK

Ing. Peter Mäčko, CHE, SEC, CVC

Mgr. Katarína Miklášová, NEJ

Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, KAJ, ETVanj

Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, KAJ, VAV, CHEanj, CHE, SEC

Mgr. Slávka Pavlíková, ANJ

Ing. Tatiana Rudzanová, CHE, SEC

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, BIOanj, SEB, NEJ

PaedDr. Pavol Stach, DEJ, DEJanj, EKO

Mgr. Janka Šeligová, školská psychologička

Mgr. Eva Šimová, DEJ, SED, RUJ

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, SEM, FYZ

Mgr. Jana Tavelová, BIO, CHE, CVP, CVC

 

Mgr. Denisa Uherová, SJL, ČIG, KOM, SES, ETV, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Roman Valanec, NBV

 

Lektori ANJ:

Mr. Patrick Butler

Mrs. Lisa Chambers

Mr. Corey Danyal Khan

 

Nepedagogickí zamestnanci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Ing. Monika Krivošová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

 

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

 

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Králiková

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Veronika Hamzová, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Zdenka Sukeníková, Miroslava Šefárová