Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Zbor 2 uprav

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik


Pedagogickí pracovníci:
Mgr. Martin Adamov, TŠV, ETI

Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ

RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE

Mgr. Denisa Birvoňová, MAT, CHE

Mgr. Beata Brziaková, ANJ

Mgr. Mária Čamborová, MAT, MATanj, INF

PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ

Mgr. Zuzana Dafčíková, ANJ, GEOanj

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, RUJ

PaedDr. Tomáš Dudík, MAT, INF, INFanj

Mgr. Jozef Dzimko, TŠV

PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, OVS

Mgr. Blanka Havlíková, ANJ od 1. 4. 2019

Mgr. Denisa Hrušková, ANJ, OBNanj, PSY

Mgr. Katarína Jatyová, ŠPJ, RUJ

Mgr. Vratislav Kadlec, TŠV

RNDr. Alica Karkušová, INF

Mgr. Jarmila Klimentová, MAT

Mgr. Blažena Kocholová, SJL, OBN

Mgr. Andrea Končeková, ANJ, GEOanj

Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ

Mgr. Peter Kráľ, BIO

Mgr. Katarína Kučmová, SJL, DEJ, KOM

Ing. Peter Mäčko, CHE

Mgr. Nadežda Miháliková, SJL

Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, ETIanj

Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, Veda v anj, CHEanj

Mgr. Slávka Pavlíková, ANJ od 1. 4. 2019

Ing. Tatiana Rudzanová, CHE 

PaedDr. Pavol Stach, ETI, INF, DEJ, DEJanj, EKO

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, BIOanj, NEJ

RNDr. Dagmar Šimová, MAT, GEO

Mgr. Eva Šimová, DEJ, RUJ

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ, ENE

Mgr. Kristína Štrbíková, ŠPJ

Mgr. Stanislava Šúleková, ANJ, BIO do 31. 3. 2019

Mgr. Jana Tavelová, BIO

Mgr. Alena Tomeková, NEJ

Mgr. Lucia Capko Truchlá, SJL, OVS, OBN, PSY, KOM

Mgr. Denisa Uherová, SJL, ETI, KOM, špec. ped.

 

Externí vyučujúci:

Mgr. Rudolf Michút, NAVrk

Mgr. Roman Valanec, NAVev

Paul Doffing, lektor ANJ

 

Nepedagogickí pracovníci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Darina Štípalová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

 

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

 

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Floreková

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Jana Golská, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Miroslava Šefárová, Petra Vrbenská