• riaditeľka školy 4213002
 • sekretariát 4213001, 4133191
 • zástupcovia riaditeľky školy 4213003
 • telocvičňa malá 4213007
 • matematika 4213009
 • dejepis 4213010
 • geografia 4213011
 • slovenčina - škola 4213012
 • chémia 4213014
 • cudzie jazyky 4213015
 • angličtina 4213016
 • fyzika 4213017
 • biológia 4213018
 • telocvičňa veľká 4213019
 • slovenčina - prístavba 4213023
 • výchovná poradkyňa 4213024
 • knižnica 4213025
 • pozorovateľňa 4213026
 • nemčina 4213028
 • informatika 4213030
 • vedúca školskej jedálne 4213032
 • vrátnica 4213005