Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

zbor 2020 2021

Vedenie školy:
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Súderová, UAK
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková, OVS, UAK
Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik, GEO, TŠV


Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Martin Adamov, TŠV, ETV

Mgr. Katarína Barbieriková, NEJ, TŠV

Mgr. Anna Bartošová, SJL, ČIG, KOM, OVS, OBN

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., FYZ, SEF, AFY

RNDr. Janka Beňušková, FYZ, ENE

RNDr. Edita Budiská, MAT, SEM, CVM

Mgr. Mária Čamborová, MAT, MAT v anj, SEM, INF

PaedDr. Magdaléna Čillová, ANJ

Mgr. Vladimíra Damková, ANJ, KAJ, AVP, RUJ

Mgr. Jana Dubová, ŠPJ

PaedDr. Tomáš Dudík, MAT, INF, INF v anj, IVT

Mgr. Jozef Dzimko, TŠV

PaedDr. Nataša Galková, SJL, OBN, SPS

Mgr. Blanka Havlíková, ANJ, KAJ, ETV

Mgr. Zuzana Hrušková, BIO, SEB, GEO

Mgr. Katarína Jatyová, ŠPJ, RUJ

Mgr. Vratislav Kadlec, TŠV

RNDr. Alica Karkušová, INF, IVT

Mgr. Jarmila Klimentová, MAT, SEM, CVM

Mgr. Blažena Kocholová, SJL, SES, ČIG, PSY

Mgr. Andrea Kolláriková, ANJ, KAJ

Mgr. Andrea Končeková, ANJ, KAJ, NBV, GEO v anj

Ing. Bc. Tatiana Kostolníková, ANJ, KAJ, INF

Mgr. Katarína Kučmová, SJL, SES, ČIG, KOM, DEJ

Mgr. Denisa Lublinská, ANJ, KAJ, OBN v anj

Mgr. Michal Majchrák, SJL, ČIG

Ing. Peter Mäčko, CHE, CVP, SEC, CVC

Mgr. Katarína Miklášová, NEJ

Mgr. Zdenka Nemcová, ANJ, KAJ, ETV v anj

Mgr. Jana Pavlíková, ANJ, KAJ, VVA, CHE v anj, CVP v anj

Mgr. Slávka Pavlíková, ANJ

Ing. Tatiana Rudzanová, CHE, CVP, SEC

Mgr. Lucia Smižiková, BIO, BIO v anj, SEB, NEJ

PaedDr. Pavol Stach, DEJ, DEJ v anj, EKO

RNDr. Dagmar Šimová, MAT, GEO, SEG

Mgr. Eva Šimová, DEJ, SED, RUJ

RNDr. Daniela Špigúthová, PhD., MAT, FYZ

Mgr. Jana Tavelová, BIO, CHE

Mgr. Denisa Uherová, SJL, SSJ, SES, ETV, ČIG, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Roman Valanec, NBV

 

Externý pedagogický zamestnanec:

Mr. Patrick Butler, lektor ANJ

 

Nepedagogickí zamestnanci:
administratívna pracovníčka – Miriam Janečková

technik ŠVL – Peter Maťha

účtovníčka – Ing. Monika Krivošová

hospodárka školy – Ing. Jana Vantarová

správca Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – PaedDr. Ivan Šabo

správca Centra popularizácie fyziky – PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

školník-informátor – Jozef Vojvoda

správca budov – Vladimír Zigo

informátorka – Magdaléna Lettrichová

 

Prevádzkoví pracovníci:

Helena Gálíčková, Janka Gažiková, Ľubica Holková, Iveta Košíková, Viera Košťanová, Jozef Kučma

 

Zamestnanci školskej jedálne:

vedúca školskej jedálne – Jana Králiková

pracovníčky školskej jedálne – Ľubica Buricová, Michaela Gálíčková, Jana Golská, Zlatica Lacková, Katarína Maršalová, Zdenka Sukeníková, Miroslava Šefárová