Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vyučovanie extrahodín v rámci projektu 4

V rámci realizácie projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine sú v školskom roku 2021/2022 vyučované viaceré predmety ako extrahodiny nad rámec Školského vzdelávacieho programu: biológia v 1. ročníku, matematika v 2. ročníku, fyzika a chémia v 3. ročníku, aplikovaná fyzika v 4. ročníku a čitateľská gramotnosť. Vďaka deleniu vyučovacích hodín žiaci pracujú v skupinách, kde je dostatočný priestor na rozvoj kooperácie a v prírodovedných predmetoch aj na experimenty. Hodiny sú interaktívne, učiteľ a žiak sú partnermi v dialógu.

Vyučovanie extrahodín v rámci projektu 2

Vyučovanie extrahodín v rámci projektu 3