Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

            dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2018)
  • podnikatelia – fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2018).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej www stránky www.gvpt.sk alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

            Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať   mnohé    školské    akcie   (súťaže triednych kolektívov „Sme  super“ a  „Naj študent“, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, telovýchovné a predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. V roku 2017 sme z 2% daní FO a PO získali 6648,-  € a v predchádzajúcom roku  2016 ste nám poukázali 4380,- €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry,  informatické súťaže a na ďalšie, vyššie spomínané aktivity. Našou snahou je  byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby. Veríme, že sa nám tieto ciele podarí napĺňať aj s Vašou pomocou. Ďakujeme.

IČO: 31913661

Právna forma:  združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

                                                            

                                                    

                                                                    Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy

tlačivo na stiahnutie: tu.