Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2019)
  • podnikatelia – fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2019).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Tlačivo si môžete stiahnuť z našej www stránky alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy.

Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať   mnohé   školské   akcie   (súťaže triednych kolektívov Sme super a Naj študent, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, telovýchovné a predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. V roku 2018 sme z 2% daní FO a PO získali 7276 a v predchádzajúcom roku 2017 ste nám poukázali 6648 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry, informatické súťaže a na ďalšie, vyššie spomínané aktivity. Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby. Veríme, že sa nám tieto ciele podarí napĺňať aj s Vašou pomocou. Ďakujeme.

IČO: 31913661

Právna forma: združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

                                                                                                                                      Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy