Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

poďak

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2020)
  • podnikatelia – fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2020).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Tlačivo si môžete stiahnuť tu alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy. Podnikatelia (FO a PO) uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať   mnohé   školské   akcie  (súťaže triednych kolektívov Sme super a Naj študent, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, telovýchovné a predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. V  roku 2019 sme z  2% daní FO a PO získali 7 886 a v predchádzajúcom roku 2018 ste nám poukázali 7 276 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry, informatické súťaže a na ďalšie, vyššie spomínané aktivity. Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby. Veríme, že sa nám tieto ciele podarí napĺňať aj s Vašou pomocou. Ďakujeme.

IČO: 31913661

Právna forma: združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

 

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/