Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za 2 % z Vašich daní, ktoré ste poukázali Občianskemu združeniu Gymnázia VPT. V tomto roku sme z 2% daní získali k dnešnému dňu 6908 €. Použijeme ich v súlade s cieľmi Občianskeho združenia Gymnázia VPT predovšetkým na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania.

Finančné prostriedky vo výške 7568 €, ktoré sme z 2% z daní získali v roku 2020, sme použili na podporu rôznych školských aktivít – napr. na modernizáciu učební informatiky a areálu biológie, podporu Enviroprojektu, vybudovanie coworkingového centra pre študentov v priestoroch klubovne, podporu vzdelávacích aktivít študentov vo forme štartovného na medzinárodnej súťaži. Zakúpili sme odbornú literatúru pre viaceré vyučovacie predmety. Každoročne prispievame na vydanie ročenky školy. Použitie finančných prostriedkov  pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

Budeme radi, ak nás podporíte aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Bez Vašej finančnej pomoci by sme ťažko mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže, rozvoj a modernizáciu školy. Ďakujeme Vám!

V Martine 22. novembra 2021                                     

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka GVPT