Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20211103 133354

Ďakujeme všetkým zamestnancom, rodičom a priateľom našej školy, že nám poukázali 2 % zo zaplatených daní.

Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2022),
  • podnikatelia – fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO) (do 31. marca 2022).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 alebo vytlačené vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať mnohé školské akcie (napr. súťaže triednych kolektívov Sme  super a Naj študent, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. OZ GVPT získalo z  2% daní FO a PO v r. 2021 7590,06 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry a študijných materiálov, na podporu rôznych školských aktivít – napr. na modernizáciu učební informatiky a areálu biológie, podporu Enviroprojektu, vybudovanie coworkingového centra pre študentov v priestoroch klubovne, podporu vzdelávacích aktivít študentov a na ďalšie školské a mimoškolské aktivity.

Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby aj vďaka Vám. Vaše 2 % nám pomáhajú.

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy

 

IČO: 31913661

Právna forma: združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

Editovateľné tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

 

 IMG 20211103 133649  Foto: nové coworkingové centrum pre študentov v priestoroch školskej klubovne