pero

Vážení kolegovia, milí priatelia literatúry,

ďakujeme Vám za účasť v 20. ročníku literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

Poslali ste nám 157 literárnych prác od 91 autorov. Mená  ocenených autorov budú zverejnené až v rámci slávnostného vyhodnotenia. Autorov pozveme písomnou pozvánkou, ktorú zašleme do školy.

Odmenení autori sú z týchto škôl:

Gymnázium, Turzovka

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Gymnázium J. Lettricha, Martin

Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

Spojená škola, Nižná

Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky

ZUŠ J. Melkoviča,  Stará Ľubovňa 

Slávnostné vyhodnotenie, ktoré je súčasťou Literárnej jari,  sa bude konať  7. júna 2017 o 10.00 hod. v Turčianskej  galérii. Potom zverejníme na webových stránkach našej školy výsledkovú listinu s menami  ocenených autorov. 

Všetkým pedagógom ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa  radosti z práce s talentovanými  žiakmi.

                                   Porota literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

V Martine 10. mája 2017