Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať odvolanie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 5 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť  alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

K dispozícii sú uvedené vzory odvolania rodiča:

  1. Vzor odvolania – na základe informácií na vývesnej tabuli, na www stránke školy
  2. Vzor odvolania – na základe rozhodnutia o neprijatí                                         Vzory nájdete tu:        Vzory - odvolanie rodiča