Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

DOD plagát 2019 1

Počas Dňa otvorených dverí 20. decembra 2019 si môžete, milí deviataci, napísať testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - "prijímačky nanečisto". Prihlásiť sa môžete buď na obidva testy, alebo len na test zo SJL či MAT na e-mailovej adrese office@gymmt.sk . 

Kapacita je obmedzená. Testovanie bude o 9:00 a 10:00 v učebniach č. 3 a 4 na prízemí, prineste si pero a kalkulačku.

Testovanie je určené pre záujemcov o štúdium 4-ročného gymnázia. "Prijímačky nanečisto" pre záujemcov o bilingválne štúdium nepripravujeme.