Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/2021: PS2020_bilingval_poradie

Kód žiaka bol zaslaný poštou zákonným zástupcom uchádzača.

Zápis uchádzačov sa realizuje individuálne po telefonickom dohovore.

Z prvých 24 uchádzačov sa nezapíšu všetci, preto sa bude poradie aktualizovať až do 28. 5. 2020.   Rozhodnutia o neprijatí vydáva riaditeľka školy 29. 5. 2020, od tohto termínu je možné podávať odvolania. Odvolanie, ktoré podpíšete, pošlite oskenované na ps@gymmt.sk .

 

Vzor odvolania, ktoré podpíšete a pošlete oskenované na ps@gymmt.sk od 29. 5. 2020: odvolanie - bilingválne štúdium

Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium, ktoré je potrebné priniesť osobne: záväzné_potvrdenie_nástup

Vzor záväzného potvrdenia o nenastúpení na štúdium, ktoré podpíšete a pošlete oskenované na ps@gymmt.sk : záväzné_potvrdenie_o_nenastúpení