Podrobné informácie pre rodičov/ zákonných zástupcov: Vážení rodičia...

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia pre šk. rok 2020/2021: PS poradie na štvorročné štúdium

Kód žiaka sú jeho iniciály (meno, priezvisko) a posledné štvorčíslie rodného čísla 
(napríklad Jozef Mrkvička s koncovými 4 číslami 1234 bude mať kód JM1234). 

Záujem o štúdium na strednej škole potvrdzuje zákonný zástupca žiaka záväzným oznámením o nastúpení na štúdium na strednej škole. Tento krok môže zákonný zástupca žiaka urobiť v utorok  26. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 hod. v riaditeľni školy, prípadne si dohodne iný termín na tel. č. 0908 932 307.

Z prvých 90 uchádzačov sa nezapíšu všetci, preto sa bude poradie aktualizovať až do 28. 5. 2020.   Rozhodnutia o neprijatí vydáva riaditeľka školy 29. 5. 2020, od tohto termínu je možné podávať odvolania. Odvolanie, ktoré podpíšete, pošlite oskenované na ps@gymmt.sk .

 

Vzor odvolania, ktoré podpíšete a pošlete oskenované na ps@gymmt.sk od 29. 5. 2020: odvolanie - štvorročné štúdium

Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium, ktoré je potrebné priniesť osobne: záväzné_potvrdenie_nástup

Vzor záväzného potvrdenia o nenastúpení na štúdium, ktoré podpíšete a pošlete oskenované na ps@gymmt.skzáväzné_potvrdenie_o_nenastúpení