IMG 20191106 145442214

Prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

Ponúkame štúdium žiakom 9. ročníka ZŠ od školského roka 2021/2022 v študijnom odbore

»    79 02 J 00 gymnázium – prijímame 90 žiakov.

Podmienky prijatia:

»   Uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy www.gvpt.sk.

Dĺžka štúdia:

»    4 roky

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

 

 

Ponúkame štúdium žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ od školského roka 2021/2022 v študijnom odbore

»    79 02 J 74 bilingválne gymnázium – vyučovací jazyk slovenský a anglický – prijímame 24 žiakov.

Podmienky prijatia:

»      Uchádzači o štúdium absolvujú talentové skúšky:

test všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností (VSP a VJS). Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke školy www.gvpt.sk.

Dĺžka štúdia:

»    5 rokov

Forma ukončenia štúdia:

»    maturitná skúška

 

Testy z prijímacích skúšok z predchádzajúcich školských rokov nájdete tu: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7crNhJ3qhJuNHROMlhNZms3M2c